Reviews tagging 'Racial slurs'

The Count of Monte Cristo, by Alexandre Dumas père

14 reviews

marianneb's review against another edition

Go to review page

adventurous challenging dark emotional hopeful inspiring mysterious reflective sad tense fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

5.0


Expand filter menu Content Warnings

mmefish's review against another edition

Go to review page

adventurous dark emotional mysterious slow-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

3.25


Expand filter menu Content Warnings

heini's review against another edition

Go to review page

adventurous dark emotional mysterious medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? It's complicated
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? N/A
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

Yli tuhatsivuinen teos, mutta erittäin nopealukuinen: lyhyet luvut ja mielenkiintoinen juoni tekivät tästä täydellisen kesälukemisen! 

Tarina kertoo Monte Criston kreivistä, joka kostaakseen kohtalonsa pitää itseään Jumalan lähettämänä sallimuksena juoniessaan vihollistensa tuhon. 
1800-luvun alkupuolen Ranska ja Italia seurapiireineen on viihdyttävää lukemista. 

Aikansa tuotos, niin hyvässä kuin pahassa. 

Ah, teatraalinen, goottilainen, suosikkini! Ihmisyyden pahuus - ja hyvän pilkahdukset. 

Expand filter menu Content Warnings

novelyon's review against another edition

Go to review page

adventurous challenging dark emotional mysterious sad tense slow-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? No
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

5.0

A wonderful, if slow at times, read. Great to see awful people get what's coming to them alongside a neat little reflection on what kinds of revenge people do and don't deserve.

Expand filter menu Content Warnings
More...