Reviews tagging 'Racism'

The Count of Monte Cristo, by Alexandre Dumas

15 reviews

querciola's review against another edition

Go to review page

adventurous challenging dark emotional mysterious sad medium-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? Yes
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0


Expand filter menu Content Warnings

marianneb's review against another edition

Go to review page

adventurous challenging dark emotional hopeful inspiring mysterious reflective sad tense fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

5.0


Expand filter menu Content Warnings

mmefish's review against another edition

Go to review page

adventurous dark emotional mysterious slow-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? It's complicated

3.25


Expand filter menu Content Warnings

heini's review against another edition

Go to review page

adventurous dark emotional mysterious medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? It's complicated
 • Loveable characters? It's complicated
 • Diverse cast of characters? N/A
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

Yli tuhatsivuinen teos, mutta erittäin nopealukuinen: lyhyet luvut ja mielenkiintoinen juoni tekivät tästä täydellisen kesälukemisen! 

Tarina kertoo Monte Criston kreivistä, joka kostaakseen kohtalonsa pitää itseään Jumalan lähettämänä sallimuksena juoniessaan vihollistensa tuhon. 
1800-luvun alkupuolen Ranska ja Italia seurapiireineen on viihdyttävää lukemista. 

Aikansa tuotos, niin hyvässä kuin pahassa. 

Ah, teatraalinen, goottilainen, suosikkini! Ihmisyyden pahuus - ja hyvän pilkahdukset. 

Expand filter menu Content Warnings

novelyon's review against another edition

Go to review page

adventurous challenging dark emotional mysterious sad tense slow-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? No
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

5.0

A wonderful, if slow at times, read. Great to see awful people get what's coming to them alongside a neat little reflection on what kinds of revenge people do and don't deserve.

Expand filter menu Content Warnings
More...