Reviews tagging 'Colonisation'

The Count of Monte Cristo, by Alexandre Dumas

2 reviews

r_bridie_e's review against another edition

Go to review page

adventurous hopeful reflective medium-paced
  • Plot- or character-driven? A mix
  • Strong character development? It's complicated
  • Loveable characters? Yes
  • Diverse cast of characters? It's complicated
  • Flaws of characters a main focus? N/A

4.5

An epic story full of romance, adventure, and drama! While a large read, I found myself fully immersed in the story and our wide cast of characters! I was interested, I was scared, I was happy, and I was sade while reading this. I’m surprised this hasn’t been adapted to TV yet. I recommend a read; don’t let the size deter you.

Expand filter menu Content Warnings

heini's review against another edition

Go to review page

adventurous dark emotional mysterious medium-paced
  • Plot- or character-driven? Character
  • Strong character development? It's complicated
  • Loveable characters? It's complicated
  • Diverse cast of characters? N/A
  • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

Yli tuhatsivuinen teos, mutta erittäin nopealukuinen: lyhyet luvut ja mielenkiintoinen juoni tekivät tästä täydellisen kesälukemisen! 

Tarina kertoo Monte Criston kreivistä, joka kostaakseen kohtalonsa pitää itseään Jumalan lähettämänä sallimuksena juoniessaan vihollistensa tuhon. 
1800-luvun alkupuolen Ranska ja Italia seurapiireineen on viihdyttävää lukemista. 

Aikansa tuotos, niin hyvässä kuin pahassa. 

Ah, teatraalinen, goottilainen, suosikkini! Ihmisyyden pahuus - ja hyvän pilkahdukset. 

Expand filter menu Content Warnings
More...