Reviews

The Bromance Book Club, by Lyssa Kay Adams

anova's review against another edition

Go to review page

5.0

I love this book and I can't wait to read more about these guys and book club.

_enchantedtoreadyou_'s review

Go to review page

funny hopeful lighthearted medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

j29's review against another edition

Go to review page

emotional funny lighthearted fast-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

nicoledenoel's review

Go to review page

funny lighthearted fast-paced
 • Plot- or character-driven? A mix
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

theopanov's review against another edition

Go to review page

4.0

Една забавна, свежа и разтоварваща история, изпълнена с множество комични ситуации.
Още когато видях българския превод на заглавието „Тайният мъжки клуб за любовни романи“, си казах, че няма как да пропусна книга с подобно провокативно наименование. Освен това и самият сюжет изглеждаше достатъчно любопитен – мъже, членуващи в таен читателски клуб за любовни романи, чрез които търсят решения на проблемите във връзките си. Такъв е и случаят на Гавин и Теа. И докато Гавин следва съвети от книгите, за да спаси брака си, изпада в редица нелепи и смешни ситуации.

Историята на двамата протича паралелно с историята на героите от романа, който Гавин чете и му служи като наръчник в общуването със съпругата му. Накрая, благодарение на читателския клуб, и двамата успяват да се преоткрият, разрешават проблемите от миналото си и съумяват да продължат напред.

Определен плюс на книгата е и приятната корица на българското издание (харесва ми повече от оригиналната).

Оценка: 4.2 звезди.

ddavare's review against another edition

Go to review page

emotional funny hopeful

3.75

bookish_teresa's review against another edition

Go to review page

funny hopeful lighthearted medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? N/A

4.0

jessjb0131's review against another edition

Go to review page

emotional funny lighthearted reflective medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? Yes
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.5

nplunkie's review

Go to review page

funny lighthearted medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? No
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

tlt626's review

Go to review page

challenging funny reflective medium-paced
 • Plot- or character-driven? Character
 • Strong character development? Yes
 • Loveable characters? Yes
 • Diverse cast of characters? Yes
 • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0