Reviews

검은 사슴 by Han Kang

fallinh's review

Go to review page

4.0

Black Deer - tiểu thuyết đầu tay của Han Kang, một tiểu thuyết đầu tay phải nói là ấn tượng.
Plot khá dễ đoán, nhường sự xuất sắc cho những mặt khác như: worldbuilding, lớp lang nhân vật, ngôn ngữ (tiếng Hàn của Han Kang ở đây đặc biệt sophisticated),... đã đọc sẽ khó mà bỏ xuống, tất nhiên là sau khi đã vượt qua hai chương đầu rối và chằng chịt mộng mộng ảo ảo rồi còn độn một nùi tiếng Hán. Đôi chỗ cảm thấy có cần dài đến mức này không, nhưng rồi lại mải đọc, mải để mình cuốn vào cái thế giới Han Kang đã dựng nên, rồi nghĩ có lẽ cô này có viết về những thứ chán ốm nhất mình cũng sẵn sàng đọc hết.

Cuốn sách này dày đặc bóng tối, theo một cách nào đó lại khiến liên tưởng đến tiểu thuyết mới nhất The White Book, như Han Kang nói: một cách vô thức, dần dần, cô đang viết về phía có ánh sáng.
Chặng đường đi từ bóng tối tới ánh sáng này của Han Kang trải qua trên dưới chục cuốn sách, hy vọng tôi có thể đọc hết.
More...