fiction fantasy young adult adventurous lighthearted medium-paced

365 pages | first published 2009

Description

De vegades és una bona creu pertànyer a una família amb tants misteris! Almenys això és el que creu la Gwendolyn, una noia de setze anys, fins que un dia, sense saber com, es troba a Londres del penúltim tombant de segle. I llavors descobreix que ...
Browse similar books...

Plus

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...

Community Reviews

summary of 7488 ratings (see reviews)

Moods

adventurous 84%
lighthearted 63%
mysterious 63%
funny 61%
emotional 19%
relaxing 17%
hopeful 7%
tense 6%
inspiring 5%
challenging 4%
dark 3%
reflective 2%

Pace

fast 57%
medium 35%
slow 6%

Plot- or character-driven?

A mix: 50% | Plot: 33% | Character: 15%

Strong character development?

No: 39% | Yes: 39% | It's complicated: 20% | N/A: 1%

Loveable characters?

Yes: 84% | It's complicated: 9% | No: 5%

Diverse cast of characters?

No: 84% | Yes: 7% | It's complicated: 4% | N/A: 2%

Flaws of characters a main focus?

No: 37% | Yes: 36% | It's complicated: 22% | N/A: 3%

Average rating

4.02