Aleksandra by Lisa Weeda

Aleksandra

Lisa Weeda

352 pages first pub 2021 (editions)

fiction literary adventurous emotional mysterious medium-paced

Description

Met verbluffend vertelplezier en met alle literaire stijlmiddelen die tot haar beschikking staan vertelt Lisa Weeda een uitzonderlijke familiegeschiedenis, die begint bij haar grootmoeder Aleksandra. In 1942 wordt zij vanuit Oekraïne gedeporteerd ...

Read more

Community Reviews Summary of 96 reviews

Moods

emotional 69%
sad 67%
informative 51%
dark 44%
tense 36%
challenging 34%
reflective 30%
adventurous 28%
mysterious 26%
inspiring 8%
hopeful 6%

Pace

medium 66%
slow 22%
fast 10%

Plot- or character-driven?

Character: 46% | A mix: 35% | Plot: 15% | N/A: 2%

Strong character development?

It's complicated: 37% | No: 35% | N/A: 16% | Yes: 10%

Loveable characters?

Yes: 61% | It's complicated: 35% | No: 2%

Diverse cast of characters?

Yes: 44% | No: 26% | N/A: 17% | It's complicated: 11%

Flaws of characters a main focus?

No: 69% | It's complicated: 21% | Yes: 6% | N/A: 3%

Average rating

3.78

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...