Liten i staden by Sydney Smith

Liten i staden

Sydney Smith with Katarina Kieri (Translator)

48 pages first pub 2019 (editions)

fiction childrens emotional sad fast-paced

Description

Det kan vara läskigt att vara liten i en stor stad, men allt blir lättare om man vet att man inte är ensam.När man är liten i staden, så ser folk en inte, höga oväsen kan skrämma en, och det är svårt att veta vart man ska ta vägen. Men den här poj...

Read more

Community Reviews Summary of 206 reviews

Moods

emotional 85%
sad 57%
hopeful 42%
reflective 42%
inspiring 14%
lighthearted 14%
mysterious 14%

Pace

fast 57%
slow 28%
medium 14%

Plot- or character-driven?

Plot: 50% | Character: 25% | N/A: 25%

Strong character development?

No: 80% | N/A: 20%

Loveable characters?

Yes: 100%

Diverse cast of characters?

No: 100%

Flaws of characters a main focus?

N/A: 50% | No: 25% | Yes: 25%

Average rating

4.23

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...