fiction fantasy short stories adventurous fast-paced

404 pages | first published 1992

Description

”Kohtalon miekassa on kaksi terää. Toinen niistä olet sinä.”Hän ei ole vaeltava ritari eikä kylmä ja aivoton tappaja. Geralt Rivialainen on noituri, palkkasoturi. Hän saa maksun surmaamalla majatalojen takapihoilla ja sammaleisten metsien siimekse...
Browse similar books...

Plus

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...

Community Reviews

summary of 5000 ratings (see reviews)

Moods

adventurous 98%
dark 51%
mysterious 33%
funny 29%
emotional 26%
tense 24%
reflective 11%
challenging 8%
sad 8%
hopeful 7%
lighthearted 6%
inspiring 3%
relaxing 2%

Pace

medium 54%
fast 33%
slow 11%

Plot- or character-driven?

A mix: 47% | Character: 36% | Plot: 16%

Strong character development?

Yes: 49% | It's complicated: 27% | No: 21%

Loveable characters?

Yes: 74% | It's complicated: 19% | No: 5%

Diverse cast of characters?

No: 45% | Yes: 28% | It's complicated: 23% | N/A: 2%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 69% | It's complicated: 14% | No: 14%

Average rating

4.08