Här är jag by Jonathan Safran Foer

Här är jag

Jonathan Safran Foer with Annika Ruth Persson (Translator)

596 pages first pub 2016 (editions)

fiction contemporary literary emotional reflective medium-paced

Description

Jonathan Safran Foers nya efterlängtade roman är en brett anlagd familjehistoria som utspelar sig under tre tumultartade veckor i Washington. Berättelsen ställer frågor som: Hur hanterar vi våra roller som far, make, son, hustru och mor? Barn och ...

Read more

Community Reviews Summary of 1,702 reviews

Moods

reflective 85%
emotional 77%
sad 45%
funny 41%
challenging 37%
dark 16%
hopeful 16%
inspiring 12%
tense 10%
adventurous 4%
informative 4%
lighthearted 2%
mysterious 2%
relaxing 2%

Pace

slow 64%
medium 31%
fast 3%

Plot- or character-driven?

Character: 72% | A mix: 25% | Plot: 2%

Strong character development?

Yes: 50% | It's complicated: 40% | No: 7% | N/A: 2%

Loveable characters?

Yes: 50% | It's complicated: 34% | No: 15%

Diverse cast of characters?

No: 62% | It's complicated: 17% | Yes: 17% | N/A: 2%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 85% | It's complicated: 9% | No: 4%

Average rating

3.66

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...