Wszystkie drogi prowadzą do ciebie by Mariana Zapata

Wszystkie drogi prowadzą do ciebie

Mariana Zapata with Piotr Pazdej (Translator)

635 pages first pub 2021 (editions)

fiction contemporary romance emotional hopeful lighthearted slow-paced

Description

Aurora De La Torre wie, że powrót w rodzinne strony po latach nieobecności nie będzie łatwy. Teraz musi zacząć wszystko od nowa w miejscu, które kiedyś było jej domem. W miejscu, w którym nie ma już ludzi bliskich jej sercu. Nie spodziewała się ci...

Read more

Community Reviews Summary of 10,191 reviews

Moods

emotional 83%
hopeful 52%
lighthearted 52%
funny 48%
adventurous 35%
inspiring 32%
reflective 26%
relaxing 18%
sad 16%
challenging 6%
tense 3%
mysterious 2%
dark 1%

Pace

slow 67%
medium 27%
fast 5%

Plot- or character-driven?

Character: 73% | A mix: 22% | Plot: 3%

Strong character development?

Yes: 85% | No: 6% | It's complicated: 5% | N/A: 1%

Loveable characters?

Yes: 94% | It's complicated: 3% | No: 2%

Diverse cast of characters?

No: 51% | Yes: 31% | It's complicated: 8% | N/A: 8%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 46% | No: 31% | It's complicated: 18% | N/A: 3%

Average rating

4.34

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...