Nice girls don't get the corner office : 101 steg till chefsrummet by Lois P. Frankel

Nice girls don't get the corner office : 101 steg till chefsrummet

Lois P. Frankel

270 pages first pub 2004 (editions)

nonfiction business feminism self help informative inspiring medium-paced
Powered by AI (Beta)
Loading...

Description

Lois P. Frankel är coach och ledare för kurser i chefsutveckling och har under sin karriär haft tusentals samtal med män och kvinnor som varit missnöjda med sin arbetssituation och velat stiga på karriärs- eller lönestegen. Här sammanställer hon, ...

Read more

Community Reviews

Loading...

Content Warnings

Loading...