fiction contemporary lgbtqia+ literary challenging dark emotional medium-paced

256 pages | first published 2018

Description

L’Ada és una noia nigeriana amb un caràcter turbulent i volàtil que emigra als Estats Units per estudiar. Sembla una noia com les altres, però la seva ment està poblada per presències fosques i ancestrals que conviuen amb ella des que va arribar a...
Browse similar books...

Plus

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...

Community Reviews

summary of 3975 ratings (see reviews)

Moods

dark 88%
emotional 71%
challenging 70%
reflective 59%
sad 30%
mysterious 27%
tense 25%
inspiring 6%
adventurous 5%
informative 5%
hopeful 4%
funny 1%

Pace

medium 56%
slow 29%
fast 14%

Plot- or character-driven?

Character: 93% | A mix: 5%

Strong character development?

Yes: 74% | It's complicated: 23% | No: 2%

Loveable characters?

It's complicated: 66% | Yes: 21% | No: 11%

Diverse cast of characters?

Yes: 92% | It's complicated: 4% | N/A: 1% | No: 1%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 81% | It's complicated: 16% | No: 1%

Average rating

4.19