משהו מופלא by Alexis Hall, אלכסיס הול

304 pages first pub 2022 (editions) user-added

fiction historical lgbtqia+ romance adventurous funny lighthearted fast-paced

Description

 איך מציעים נישואים לעלמת חן סוררת?"תגיד לה שהיא ממלאת את ליבך בצחוק ואת נשמתך באושר, שתשוקתך אליה גובלת בשיגעון ושהחיים בלעדיה הם חלל ריק ומוצף בכאב.""חלל מה?""חלל ריק ומוצף בכאב.""אם הוא מוצף בכאב, הוא לא ריק."בוקר אחד באנגליה של המאה ה-19 מחליט...

Read more

Community Reviews Summary of 2,147 reviews

Moods

funny 88%
lighthearted 84%
adventurous 61%
emotional 37%
hopeful 25%
relaxing 9%
inspiring 5%
reflective 4%
challenging 1%
sad 1%
tense 1%

Pace

fast 50%
medium 43%
slow 5%

Plot- or character-driven?

Character: 53% | A mix: 37% | Plot: 8%

Strong character development?

Yes: 80% | It's complicated: 11% | No: 8%

Loveable characters?

Yes: 70% | It's complicated: 19% | No: 9%

Diverse cast of characters?

Yes: 57% | No: 22% | It's complicated: 19% | N/A: 1%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 88% | It's complicated: 7% | No: 3%

Average rating

3.68

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...