Recitatif by Toni Morrison

Recitatif

Toni Morrison with Helena Hansson (Translator)

41 pages first pub 1983 (editions)

fiction literary race short stories emotional reflective medium-paced

Description

Detta är en av Toni Morrisons få publicerade noveller. Här står hudfärg i centrum: Författaren låter historiens huvudkaraktärer, Twyla och Roberta, vara tydligt åtskilda av såväl färgen på sitt skinn som av sin klasstillhörighet. Träffsäkert och s...

Read more

Community Reviews Summary of 4,235 reviews

Moods

reflective 85%
challenging 52%
emotional 36%
mysterious 23%
sad 14%
tense 14%
informative 12%
dark 9%
inspiring 5%
hopeful 2%
adventurous 1%
funny 1%

Pace

fast 65%
medium 28%
slow 5%

Plot- or character-driven?

Character: 83% | A mix: 12% | Plot: 2%

Strong character development?

It's complicated: 49% | Yes: 37% | No: 8% | N/A: 4%

Loveable characters?

It's complicated: 58% | Yes: 18% | No: 17% | N/A: 5%

Diverse cast of characters?

Yes: 82% | It's complicated: 13% | No: 2% | N/A: 1%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 64% | It's complicated: 22% | No: 10% | N/A: 2%

Average rating

4.34

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...