Dziewczyna z wieży by Katherine Arden

Dziewczyna z wieży

Winternight Trilogy #2

Katherine Arden with Katarzyna Bieńkowska (Translator)

fiction fantasy historical adventurous emotional mysterious slow-paced

512 pages | first published 2017

Description

W średniowiecznej Rusi młoda kobieta ma niewielki wybór: małżeństwo albo życie w klasztorze. Wasia wybierze trzecią drogę: magię.Na dworze Wielkiego Księcia Moskiewskiego trwają walki o władzę i narastają niepokoje. Tymczasem na okoliczne wsie nap...
Browse similar books...

Plus

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...

Community Reviews

summary of 7835 ratings (see reviews)

Moods

adventurous 95%
emotional 54%
mysterious 51%
dark 50%
tense 35%
inspiring 12%
sad 12%
challenging 10%
hopeful 8%
reflective 6%
informative 2%
funny 1%
lighthearted 1%

Pace

medium 65%
slow 18%
fast 15%

Plot- or character-driven?

A mix: 64% | Character: 21% | Plot: 13%

Strong character development?

Yes: 82% | It's complicated: 9% | No: 7%

Loveable characters?

Yes: 84% | It's complicated: 13% | No: 1%

Diverse cast of characters?

No: 62% | It's complicated: 17% | Yes: 13% | N/A: 6%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 65% | It's complicated: 17% | No: 15% | N/A: 2%

Average rating

4.35