Đọc Thầm by priest

Đọc Thầm

Đọc Thầm #1

priest

412 pages first pub 2019 (editions) user-added

fiction lgbtqia+ thriller young adult
Powered by AI (Beta)
Loading...

Description

 “Lớp vỏ ngoài thường giấu kín chân tướng không để lộ một chút nào” (Trích Đọc thầm”, Priest)“Đọc thầm" là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Priest, một trong những nữ tác giả hàng đầu của trang văn học mạng Tấn Giang, được Phuc Minh Books mua ...

Read more

Community Reviews

Loading...

Content Warnings

Loading...