Obcy by Albert Camus

Obcy

Albert Camus with Marek Bieńczyk (Translator)

185 pages first pub 1942 (editions)

fiction classics literary dark reflective medium-paced

Description

 Obcy przyniósł Albertowi Camusowi popularność. Stał się bestselerem, czego Camus chyba nie do końca rozumiał, nie chciał być autorem wyłącznie Obcego. Chciał nie chciał, w roku 1940 dał światu zwierciadło, w którym może przejrzeć się człowiek. To...

Read more

Community Reviews Summary of 57,403 reviews

Moods

reflective 81%
dark 67%
challenging 29%
tense 25%
sad 18%
emotional 17%
mysterious 17%
funny 4%
inspiring 3%
adventurous 2%
informative 2%
relaxing 2%
hopeful 1%

Pace

medium 48%
fast 34%
slow 17%

Plot- or character-driven?

Character: 69% | A mix: 22% | Plot: 6% | N/A: 1%

Strong character development?

No: 45% | It's complicated: 37% | Yes: 15% | N/A: 1%

Loveable characters?

No: 58% | It's complicated: 32% | Yes: 7% | N/A: 1%

Diverse cast of characters?

No: 71% | Yes: 11% | It's complicated: 9% | N/A: 7%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 84% | It's complicated: 12% | No: 2%

Average rating

3.82

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...