Сборище на сенки by В.Е. Шуаб, V.E. Schwab

Сборище на сенки

Shades of Magic #2

В.Е. Шуаб, V.E. Schwab with Елена Павлова (Translator)

fiction fantasy adventurous mysterious medium-paced

512 pages | first published 2016

Description

Тази магия е изпепелила Черния Лондон и го е превърнала в безжизнена пустош. Какво е способна да причини на останалите? На гладуващия Бял Лондон, на процъфтяващия Червен Лондон или на безсилния Сив Лондон? Изминали са четири месеца, откакто Кел с...
Browse similar books...

Plus

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...

Community Reviews

summary of 20582 ratings (see reviews)

Moods

adventurous 96%
dark 49%
mysterious 47%
tense 39%
emotional 30%
funny 18%
challenging 11%
hopeful 4%
inspiring 3%
lighthearted 3%
sad 3%
reflective 2%

Pace

medium 60%
fast 22%
slow 17%

Plot- or character-driven?

A mix: 56% | Character: 23% | Plot: 19%

Strong character development?

Yes: 69% | It's complicated: 15% | No: 13% | N/A: 1%

Loveable characters?

Yes: 86% | It's complicated: 10% | No: 3%

Diverse cast of characters?

Yes: 67% | No: 16% | It's complicated: 13% | N/A: 2%

Flaws of characters a main focus?

Yes: 70% | It's complicated: 16% | No: 11% | N/A: 1%

Average rating

4.27