A review by heini
Monte-Criston kreivi, by Alexandre Dumas

adventurous dark emotional mysterious medium-paced
  • Plot- or character-driven? Character
  • Strong character development? It's complicated
  • Loveable characters? It's complicated
  • Diverse cast of characters? N/A
  • Flaws of characters a main focus? Yes

4.0

Yli tuhatsivuinen teos, mutta erittäin nopealukuinen: lyhyet luvut ja mielenkiintoinen juoni tekivät tästä täydellisen kesälukemisen! 

Tarina kertoo Monte Criston kreivistä, joka kostaakseen kohtalonsa pitää itseään Jumalan lähettämänä sallimuksena juoniessaan vihollistensa tuhon. 
1800-luvun alkupuolen Ranska ja Italia seurapiireineen on viihdyttävää lukemista. 

Aikansa tuotos, niin hyvässä kuin pahassa. 

Ah, teatraalinen, goottilainen, suosikkini! Ihmisyyden pahuus - ja hyvän pilkahdukset. 

Expand filter menu Content Warnings