A review by aile_
Call Me By Your Name, by André Aciman

adventurous inspiring lighthearted mysterious tense medium-paced
  • Plot- or character-driven? Character
  • Strong character development? N/A
  • Loveable characters? Yes
  • Diverse cast of characters? Yes
  • Flaws of characters a main focus? Yes

3.5

Inte lika bra som jag trodde den skulle vara. För långdraget i början, deras romans började enligt mig inte förrän halva boken. Helt enkelt inte mina förväntningar. Men tänker ändå se filmen. Samt boken var genialisk och vis. Så smarta saker i boken.