A review by qdony
Leviathan Wakes, by James S.A. Corey

5.0

Caliban's War passa a ser la seqüela que espero amb més ganes (amb l'excepció del següent a la cançó de gel i foc de GRRM).