A review by beauvisseau
Dat zou jij nooit toelaten, by Tessel ten Zweege

emotional informative reflective sad medium-paced

5.0

Een verhaal waar ik in mijn persoonlijke ontwikkeling veel aan zal hebben. De persoonlijke verhalen brachten me tranen in de ogen, maar schudden me ook wakker. Iedereen, ook sterke en uitgesproken feministen, kan partnergeweld meemaken. De informatieve stukken brachten de lezer inzichten die je in de meeste verhalen niet vindt. Het boek geeft de lezer de taal om diens eigen leven onder de loep te nemen. Herkenning en erkenning van eigen ervaringen worden hiermee ondersteund. De schrijfstijl leest makkelijk weg, al had ik hier en daar graag wat mooier taalgebruik gezien. Persoonlijke stijl is dat. 
Wees voorzichtig met het aanraden van dit boek, al denk ik dat het voor velen de ogen kan openen.

Expand filter menu Content Warnings