Xia Jia

22 books

Asian Monsters

Fox Spirit Books of Monsters #3

Xia Jia, Vajra Chandrasekera, Yukimi Ogawa, Isabel Yap, Benjamin Chee, Eliza Chan, C.Y. Yan, Aliette de Bodard, Eve Shi, Margrét Helgadóttir, Eeleen Lee, Ken Liu, Fran Terminiello, Sunil Patel

fiction fantasy horror
adventurous dark mysterious fast-paced

168 pages | first published 2016

A Summer Beyond Your Reach

Xia Jia, R.F. Kuang, Emily Jin, Carmen Yiling Yan, Ken Liu

fiction science fiction short stories
adventurous slow-paced

310 pages | first published 2020

Broken Stars: Contemporary Chinese Science Fiction in Translation

Cheng Jingbo, Gu Shi, Liu Cixin, Zhang Ran, Xia Jia, Ma Boyong, Anna Wu, Mingwei Song, Regina Kanyu Wang, Baoshu, Chen Qiufan, Han Song, Hao Jingfang, Ken Liu, Tang Fei, Fei Dao

fiction science fiction short stories
adventurous mysterious medium-paced

480 pages | first published 2019

Clarkesworld Magazine, Issue 110 (Clarkesworld Magazine, #110)

Krista Hoeppner Leahy, Ysabeau S. Wilce, Liu Cixin, Xia Jia, Tim Sullivan, Sara Saab, Neil Clarke, Nin Harris, Mark Cole, Ellen Kushner, Ken Liu, Naomi Kritzer, Chris Urie

fiction science fiction short stories
adventurous medium-paced

132 pages | first published 2015

Clarkesworld Magazine, Issue 126 (Clarkesworld Magazine, #126)

Octavia Cade, Xia Jia, Feng Zhang, Neil Clarke, Robert Reed, Alexander Jablokov, Ken Liu, J.B. Park, Cat Rambo, Naomi Kritzer, Chris Urie, Ian R. MacLeod

nonfiction fantasy science fiction short stories
adventurous slow-paced

148 pages | first published 2017

Clarkesworld Magazine, Issue 99 (Clarkesworld Magazine, #99)

Alvaro Zinos-Amaro, Xia Jia, Kali Wallace, Matthew Bennardo, Neil Clarke, Dominica Phetteplace, Tom Crosshill, Alastair Reynolds, Ken Liu, Allen M. Steele, Daniel Abraham

nonfiction fantasy science fiction
adventurous slow-paced

128 pages | first published 2014

Invisible Planets: Contemporary Chinese Science Fiction in Translation

Contemporary Chinese Science Fiction in Translation #1

Cheng Jingbo, Liu Cixin, Xia Jia, Ma Boyong, Chen Qiufan, Hao Jingfang, Ken Liu, Tang Fei

nonfiction science fiction short stories
adventurous medium-paced

383 pages | first published 2016